HJELPEMIDLER
 

©Tore Olai Høghjelle


PRAKTISK / SKJEMAER:


 • Det er ofte ergoterapeutene i kommunen din som hjelper deg med å fylle ut og søke om Hjelpemidler mv.

  Her er nettsiden til ERGOTERAPI-TJENESTEN I ÅS KOMMUNE.

  Ta ev. kontakt med fastlegen din eller andre i kommunen får å få mer hjelp.
  Når det hjelper TOLK som hjelpemiddel - se også sidene for døvetolk og språktolk

 • Fra 1. januar 2010 har Oslo kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus felles formidling av hjelpemidler i Oslo. Felles telefontjenester for reparasjon av hjelpemidler i Oslo, lettere å prøve hjelpemidler, samt direkte transport av hjelpemidler er noen av endringene som skal gjøre det enklere å være hjelpemiddelbruker i Oslo.

 • For å gi hjelpemiddelbrukere i Oslo en bedre tjeneste er Oslo kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus nå sammen om hjelpemiddelformidlingen. Endringene omfatter oppretting av noen nye tjenester og noe omorganisering av det som har vært fra før.

 • Felles telefontjeneste og ordrekontor: Alle bydelene, samt sykehjemsetaten har åpnet egne hjelpemiddeltelefoner for brukere. Brukere kan ringe hjelpemiddeltelefonen i sin bydel når de har behov for nye hjelpemidler.

 • Det er også opprettet et felles teknisk ordrekontor, som håndterer alle henvendelser om tilpassing, vedlikehold, reparasjon og kondemnering av trygdefinansierte hjelpemidler. Oslo kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus samarbeider nå tett om alle hjelpemiddeltekniske tjenester, slik at du som hjelpemiddelbruker ikke skal trenge å tenke på hvem du skal kontakte.

 • Brukere som har spørsmål om lover og regler, innsendte søknader og bestilte hjelpemidler, kan som tidligere ringe NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus sitt kundesenter.

 • Enklere å prøve hjelpemidler: På Løren er det et utprøvingssenter for hjelpemidler for brukere i Oslo og Akershus. På utprøvingssenteret møtes du av verter med ulike spesialfelt. Du kan komme uanmeldt eller bestille time for å få mer hjelp og rådgiving i utprøvingen. Mer om utprøvingssenteret, adresse og åpningstider finner du til høyre på denne siden.

 • Utprøvingen kan også skje andre steder, og hjelpemiddelsentralen er behjelpelig med å legge tilrette for det. Kontakt hjelpemiddelsentralen / hjelpemiddeltelefonen for å få mer informasjon om dette.

 • Direkte transport av hjelpemidler: Med ny hjelpemiddelformidling i Oslo blir det flere muligheter for å transportere det nye hjelpemiddelet til hjelpemiddelbrukeren. Hjelpemidlene kan transporteres direkte fra hjelpemiddelsentralen hjem til hjelpemiddelbrukeren eller til bruksstedet. Hjelpemiddelteknikere leverer og henter utstyr dersom krever montering/installasjon eller demontering/avinstallasjon. Andre hjelpemidler bringes og hentes av en kommunal sjåførtjeneste.

 • Hjelpemiddelbrukere kan også hente og levere hjelpemidler selv hos NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

 • Ved midlertidige utlån av hjelpemidler har brukeren selv ansvar for å hente og bringe tilbake hjelpemidlene til Oslo kommunes hjelpemiddellager.

 • Ingen endringer for brukere i Akershus: Samorganiseringen er i dag kun mellom NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus og Oslo kommune. Selv om NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus dekker begge fylkene, har ikke Akershuskommunene opprettet tilsvarende samarbeid, og brukere i Akershus ikke vil derfor ikke oppleve særlige endringer, utover de tjenestene hjelpemiddelsentralen ellers utvikler, som f eks utprøvingssenteret.