-
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Dokter Helsenorge.no
- Myndighetsdriftet Startside for alt om helsen din på nett!

Kjernejournal
- Myndighetsdriftet Kjernejournalopplysninger på nett!
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no! Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! LEGEVAKTGEN I ÅS ER NÅ DØGNÅPEN VED SKI SYKEHUS TLF: 64871930 / 116117 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste

Annonse
Familie
Fosterprøver
P-pilleTabell
Prevensjon Oversikt
SEX-helsesenteret
Sædprøver Oslo Un.sh.
Folat
Nettsted Gravide
SvangerskapsKalkulator
SvangerskapsKalender
SvangerskapsKontroller
Svangerskapsboken
Ret.linj.Sv.skap KORT
Ret.linj.Sv.skap
Vitenskap i Sv.skapet
Abort
Syke Barn & Barnehager
Barn og ungdom
Adopsjon info+skjema
Pleiepenger
Skoleskader
Spedbarnsernæring
Barnemat 1. året
Barnemat Brosjyre
Normaltabeller
Nyfødtscreening
Allergiutredning Barn
Fødselsregisteret
PercentilSkjema
Olafia Klinikken
Livsstil
Tobakk
Røyketelefonen
Champix© Røykepille
RøykesluttTilbud
Overvekt og Fedme
Vektklubb.no
Vekt/bmi-tabell
OvervektSenteret
Diabetes KALK
Diabetes PDF
Diabetes WEB
DIABETES-MÅL
DIABETES-behandling
INSULIN OPPSTART mm
DiabetesDagboka
HjerteRISIKO
Anabole Steroider
CFS/ME / Utmattelse
Forstoppelse
Sykehus
OUS
AHUS
Ski Sykehus (AHUS)
Ski Sykehus - Kontaktinfo
Læring og Mestringssenteret
Hormonlaboratoriet
Martina Hansen
Lovisenberg
Diakonhjemmet
Fritt Sykehusvalg
Raskere Tilbake AHUS
Rehabilitering Helse SørØst
Partnere
Vinterbro Apotek
Vinterbro Tannlege
Ski Tannlegesenter
Vinterbro Fysioterapi
Ski Gamle Apotek
Apotek Ski Storsenter
Apotek Ski Amfi
Vitusapotek Ås
Ås Boots Apotek
Ortopediske Klinikker
Vinterbro Naprapatklinikk
Vinterbro Ernær.fysiologi
Sportssenter1 Vinterbro
FOTTERAPI
Eldre
Nye førerkortregler
NA-0202
Innhold
©Copyright
Bold
Infeksjoner
Smittsom. Sykd. A-Å
Smitts.sykd.TEMA
Virus
Antibiotika
AntibiotikaRegler KORT
AntibiotikaRegler LANG
Antibiotika Resistens
Antibiotika-Senteret
Ørebetennelse
Halsbetennelse
Bronkitt
Feber
Øyekatarr
Brennkopper
Influensa-H.Personell
Influensa-Publikum
Streptokokker Gr. A
Streptokokker Gr. B
Flåttsykdommer
Zika-Feber
Vaksiner
VaksinasjonsHåndboka
Vaksineprogram-FHI
Vaksiner-Publikum
Vaksiner-H.Personell
Vaksinering Sårskader
Influensavaksine
Influensavaksine-Barn
Pneumokokkvaksine
Flåttvaksinen
Russ-Vaksinen
Reisevaksiner på 123:
1. Finn riktig vaksine!
 -Eventuelt vha. kart
2. Lær om vaksinene!
3. Bestill Legetime!
 -Eller Ås Reiseklinikk
 -Eller Ski Reiseklinikk
   •Vaksiner jeg fikk
Sykdommer
Syke-/egengmelding
Norsk Funksjonsskjema
Sykdommer A-Å (fhi)
Faktaark A-Å (fhi)
PustePrøve Spirometri
Hudsykdommer
SøvnProblemer
Matallergi
Inneklima
Fotplager
Leidenmutasjon Info
RyggInfo
Nasjonalt Ryggnettverk
MuskelSkjelett Plager
Opptrenings Instistusjoner
Legemidler
Folketrygdloven
Blå Resept Forskriften
Blå Resept Forskriften ->Forklaringer
Blå Resept HELFO
Blå Resept LMV
Farmakologiportalen
Individuell Refusjon Pas
Individuell Refusjon Lege
InhalasjonsLegemidler
Godkjenningsfritak SLV
FellesKatalogen
LegemiddelHåndboken
LegemiddelSiden
Relis
Interaksjonsøk helsepers.
Interaksjonssøk publikum
Interaksjonsøk Felleskat.
Antibiotika
Warfaringbehandling
Myndigheter
NAV
NAV-Skjemaer
HELFO
HelseStatistikk
Reseptregisteret
FylkesLegen
PasientOmbudet
PasientskadeErstatning
Pasientrettigheter
Helse Sør-Øst
KITH
LegeForeningen
NOKLUS (LabKvalitet)
HelseDirektoratet
Helsedirektoratets Publikasjoner
Kunnskapssenteret
Med.Metodevurdering
Kvalitetsforbedring
Psykisk
BUP-foreningen
AngstRingen
Familieterapi i Bolig
ADHD-Skjemasiden
ADHD & Fastlegen
Urolige Småbarn
MADRS DepresjonsTest
Mini Mental Test MMS
Rustilbud AHUS
Rustilbud FOLLO
Trasoppklinikken
Akuttavrusning
Anonyme Alkoholikere
Forskjellig
Innhold
©Copyright
Bold

Sjøskogen LEGEkontor
-Alltid ledige Legetimer

LEGE AMIR WAQAS ALI ER VIKAR FOR DR. HØGHJELLE TIL SOMMER-2024

TIMEBESTILLING TIL LEGEVIKAREN GJØR DU FORTSATT PÅ DR. HØGHJELLES TIMELISTE PÅ WWW.HELSENORGE.NO - SE LINKEN OVER. MEN HUSK AT MANGE TIMER HVER DAG ER DROP-IN TIMER SOM DU KAN BARE KOMME Å HENTE PÅ VEGGTAVLEN HER PÅ VENTEROMMET.

Ring eventuelt Legekontoret:
TLF 64945502
Vi tar fortsatt telefonen hele dagen i åpningstiden.
Så lenge vi ikke er opptatt!

ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER: Tirsdager 12-16, onsdager og torsdager 9-16. Men Legevikar i 2022 vil ha åpent alle hverdager.       
EKSTRA ÅPNINGDAGER: Vi har ofte ekstra åpent: Vanligst: tirsdager 9-11, mindre vanlig: mandager 9-12 (16), sjeldnere: fredager: 9-12 (16). Alle timer på ekstra åpningsdager er alltid ledige ved dagens start - og kan ikke forhåndsbestilles. Disse er alltid Drop-In timer, som du henter selv. Kunngjøringer når vi har ekstra åpent eller fravær pga kurs / sykdom; se til høyre ---> (I 2022 vil Legevikaren ha kontoret åpent nesten hele uken) 
LABORATORIET: Vårt laboratorium er nå hos dr. Zapffe. Dette gjelder kun stor blodprøve. For legene på Sjøskogen Legekontor tar alle hurtigtester som før. Vi rekvirerer fortsatt "stor" blodprøve som tidligere. Selve blodprøvetakingen har vi nå inngått avtale med Dr. Zapffes laboratorium (vegg i vegg) om å gjøre for oss. Du henvender deg der når du har fått rekvisisjon fra oss. Husk at tirsdag og torsdag er dr. Zapffe stengt etter kl 12:00. Vi er begge (unntatt i 2022) også stengt fredager.
TIMEBESTILLING: Timebestilling hos oss er nå automatisert - og noe du ordner selv. Vi gir kun unntaksvis personlig hjelp til timebestillingen over telefon eller ved oppmøte i luken.

Timer forhåndsbestiller du med:
INNLOGGING VIA www.helsenorge.no.

DROP-IN: Har du ikke muligheter for ONLINE-kontakt benytter du deg av Drop-In Systemet som håndterer ledige timer samme dag. Drop-in timer samme dag kan ikke bookes online. Drop-in timer henges ut på et stativ utenfor luken ved dagens start. Disse må man alltid hente fysisk selv ved å ta turen til legekontoret. Du ordner dette selv. Drop-In timer gis ikke ut på telefon. Husk å sjekke at kontoret faktisk er åpent. Dette kunngjøres uke for uke OPPE til høyre --->


Med www.helsenoge.no an du også utføre E-KONSULTASJONER: Myndighetene har innført eKonsultasjon som likeverdig til vanlig konsultasjon. Kommunikasjonen skal skje på sikkerhetsnivå 4 (Bank-ID). Ingen egenandel for barn, gravide, frikort. Les mer om eKonsultasjon under "Merknad B9", side 18, i Normaltariffen. Her står det blant annet: "E-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar."

LUKEN ER nedlagt men vårt laboratorium er hos TONE, som er hos dr. Zapffe vegg i vegg. Vi tar alle hurtigtester som før. Vi rekvirerer fortsatt "stor" blodprøve som tidligere. Selve blodprøvetakingen har vi inngått avtale med dr. Zapffes laboratorium (vegg i vegg) om å gjøre. Henvend deg der når du har fått rekvisisjonen av oss. Husk at tirsdag og torsdag er dr. Zapffes kontor stengt etter klokken 12:00, samt altlid stengt hele fredagen.

1. Innlevering av urin/andre prøver, huk tak i legen mellom pasientene, eller bruk postkassen rett utenfor døren.

2. For beskjeder og andre henvendelser bruk e-konsultasjon via www.helsenorge.no, eller huk tak i legen mellom pasientene (eventuelt ta en "inn-i-mellom-drop-in-time" fra drop-in tavlen - og sitt og vent til legen ser deg.

3. Online timebestilling og elektroniske konsultasjoner via www.helsenorge.no er tilgjengelig ALLE DAGER. DU KAN BESTILLE TIME OGSÅ SAMME DAG!

DROP-IN: Vi har MYE LEDIGE timer alle åpningsdager . Og legger ut ALLE LEDIGE TIMER som DROP-IN timer ved dagens start.

HVORDAN FÅ EN LEGETIME?:

1. FINN UT NÅR ER DET ÅPENT:
(Etter ukenummer)


Dr. Zapffe (Tlf: 46 68 37 40) er vikar i mitt fravær. Dette gjelder for 8 uker i året ved regulære ferier og kurs. Og jeg for ham motsatt vei. Gjelder ikke ved enkeltdager det er stengt i hht. åpningstidene. I de 8 ukene med vikar gjelder vikarens åpn.tider.

ÅPNINGSTIDER

SE UNDER:


2024
LEGE AMIR WAQAS ALI ER MIN VIKAR TIL SOMMER 2024 OG HAR STORT SETT ÅPENT ALLE HVERDAGER 08:20-15:40. Men av og til noe avkortede fredager.


Mer info om åpningstider (NOE UTDATERT)


2. KOM NED OG TA EN DROP-IN TIME:
(Kølappsystem alle dager det er åpent)

Drop-In Systemet
Mer info om Drop-In systemet her


 

ELLER BOOK EN TIME VIA www.helsenorge.no
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist !?
Blå Resept Ordningen
Drosje og Pasienttransport
Innlogging eKonsultasjon / Timebestilling
Råd-telefoner og sider
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no (fhi)
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
HELSENORGE.no
HELFO.no
E-HELSE.no
Annonse
Tema Folkehelseinstituttet
Abort
ADHD
Alkohol
Angstlidelser
Antibiotikaresistens
Astma og allergi
Autisme
Badevann
Barns helse
Beinskjørhet / brudd
Depresjon
Diabetes
Drikkevann
Dødsårsaker og levealder
Eldres helse
Flått
Fysisk aktivitet
Helse i Norge
Hiv og aids
Hjerte- og karsykdommer
HPV
Hørsel og støy
Influensa
Influensapandemier
Inneklima
Internasjonal folkehelse
KOLS
Kreft
Legemidler
Legionella
Luftforurensning
Lus
Mat og helse
Miljøgifter
Overvekt og fedme
Psykisk helse
Reiseråd
Rusmidler
Røyking og snus
Selvmord
Sex og helse
Skadedyr
Skader og ulykker
Smerte
Smitte fra mat, vann og dyr
Smittevern i helsetjenesten
Smittevern og overvåking
Smittsom hjernehinnebetennelse
Sosial ulikhet i helse
Spiseforstyrrelser
Språk og læring
Stråling
Svangerskap, fødsel
og spedbarns helse

Tenner og munnhelse
Trafikk og helse
Tuberkulose
Ungdoms helse
Utbrudd
Vaksiner og vaksinasjon
Forskjellig
Innhold
©Copyright
Bold


Jeg og Fastlegekontoret
Mitt Sykefravær Ring Legen

64945502
Bestill Time Send Melding /

ekonsultasjon!
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Egenandelene mine
Ressurser for Leger
AHUS - For Fastleger
Analyser
Atrieflimmer
Avtalespesialister Helse SørØst
Biokjemiske Analyser (Nasj. Brukerhåndbok)
Blodprøver (Fürst Brukerhåndok)
Demens
DVT Kalkulator
Fastlegetariffen 2018-2019
Folketrygdloven
Fristbrudd - HELFO
FØRERKORTFORSKRIFTEN
FØRERKORTFORSKRIFTEN, ALKOHOL OG LEGEMIDLER
Førerkort-skjemaer
Genetikkportalen
Gynekologiveileder
HbA1c som screening
Hjelpemidler
Hjerterisiko Kalkulator
Hud-Linjer
Hyperkolesterolemi Familiært
KAD / LMS - FOLLO
Konferansetelefoner-AHUS
Kreft Pakkeforløp
Laboratoritjenester AHUS
Legemiddelgjennomgang - sjekkliste
Livmorhalsprøve Flytskjema
LV-radio
Melanomoppfølgning
Mini Mental Status (MMS)-TEST (Web)
Trail Making Test (Pdf)
Trail making Test (web)[M/tolkning]
Klokketest (pdf)
Mikrobiologiske Prøver
MultidoseApoteket for Ås
Multidose Informasjon
NEL LegeHåndboka
NHN Min Side
Norsk HelseNett (NHN)
Nominativ Melding
Nyrefunksjonen
Pasientreise
Parkering for Forflytningshemmede
Prevensjon 16-20 år, refusjonsordning, LARC
Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler
Proteiner i Urinen
Rehabilitering
Rekvisisjoner / Henvisninger
Rh(D)-rutiner I
Rh(D)-rutiner II
Rh(D)-rutiner III
Røntgenguide Dnlf-Nffa
Røntgenguide Unilabs
Sjeldne tilstander
Skjemasiden
SVANGERSKAPSDIABETES Kortversjon
SVANGERSKAPSDIABETES FHI
Sykemeldingsveileder
Søknad om å beholde sykepenger i utlandet
SYSVAK-koder
SædanalyseRekvisisjonen
Tolking for døve og fremmedspråklige
Tolkeportalen.no (språk)
Tolketjenesten i Follo (språk)
Tolketjenesten for Døve, Oslo & Ak.
TRAILMAKING-test
TransportTjensten(TT-kort)
Urinprøver
Vaksiner
Virus
Vitaminer
Warfaringbehandling
Yrkessykdom / skade

-
Annonse
Helsetjenester i Ås
Ås Aktiv På Dagtid
Ås Demens & Polyfarmasi
Ås Ergoterapitjenesten
Ås FamilieTEAM
Ås Frisklivssentralen
Ås Helse&Omsorg (kommuneNettside)
Ås Hjemmesykepleie
Ås Hjemmesykepleie-Telefoner
Ås Innsatsteam
Ås Jordmortjeneste
Ås Kreftsykepleier (kommuneNettside)
Ås NAV Ungdomsteamet
Ås Psyk. Helsetj
Ås ReiseVaksinering (KommmuneNettside)
Ås Serviceteam
Ås RUS-kontrakt
Ås Ungdomshelsest.
Barnesykdommer
Kusma
Meslinger
Røde Hunder
skarlagensfeber
vannkopper
Tredagersfeber
Femte Barnesykdom
Hånd Fot og Munnsykdom
Difteri
Legestudenter og Turnusleger i min praksis!

I tillegg til at jeg er fastelge jobber jeg også som Universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

LegeStudentene er hos meg i 6 uker. De har midlertidig lisens som leger. De er i 10. semester, og nærmer seg slutten på studiet. De kan skrive resepter, sykemeldinger, de har grunnleggende kunnskaper til å stille vanlige diagnoser og gi medisinsk behandling.

Praksismappen for Legestudenter
Samfunnsmedisin for Legestudenter
Samfunnsmedisins OPPGAVE for studenter

Jeg har også fast Turnuslege hos meg hele året. Det er to hvert år. Turnuslegene starter 1. mars og 1. september. Og er hos oss 6 mnd.

Rundskriv om Turnustjeneste for Leger 05/1666

Forskjellig
Sommerferieliste 2018 Legene i Ås
Innhold
©Copyright
Bold